Davis®Counseling

Davis®Counseling is een individuele, persoongerichte methode om dyslexie/beelddenken ‘aan te pakken’. De methode is geschikt voor volwassenen en kinderen. De methode is ontwikkeld in Amerika door Ron Davis, een dyslecticus, ingenieur, zakenman en beeldhouwer, die er op 38-jarige leeftijd in slaagde zijn eigen dyslexie te corrigeren.

Omdat de symptomen van dyslexie/beelddenken bij iedereen verschillend zijn, is de counseling altijd individueel. Tijdens de intensieve counseling komt er een veranderingsproces op gang. Het gaat niet om het bestrijden van symptomen, maar om bewustwording en inzicht in de eigen manier van denken, leren, reageren en handelen.

Er worden technieken aangeleerd om te focussen en om tot een goede afstemming van de energie te komen. Door het gebruik van klei wordt taal zichtbaar en kan het eigen gemaakt worden. Veel abstracte woorden en begrippen zijn voor een dyslect/ beelddenker onbegrepen elementen. Door met klei te werken en daarbij de definities uit het woordenboek te gebruiken worden abstracte begrippen ingevuld met een beeld en zo concreet gemaakt. Op deze wijze komen er innerlijke processen op gang die aan de buitenkant niet altijd zichtbaar zijn. Voor kinderen is ondersteuning thuis dan ook noodzakelijk.
Davis Dyslexia Association International