De werkwijze

Intake
Eerst wordt er vastgesteld of de cliënt baat kan hebben bij Davis®Counseling, de symptomen worden besproken en er worden doelstellingen geformuleerd.

Counseling
Ongeveer 30 uur individuele begeleiding, training en instructie, uitgevoerd in één week of verspreid over enkele weken.

Afsluiting
Evaluatie. In overleg, en afhankelijk van de situatie wordt een vervolg bepaald. Indien nodig vinden gesprekken met ouders / verzorgers, leerkrachten en andere betrokkenen plaats. Handreikingen voor verdere zelfstudie worden besproken.

kijk ook eens op www.davisdyslexie.nl