Wat is Beeld & Brein®?

De training 'Beeld en Brein®' is ontstaan vanuit het bedrijfsleven. Daar leert men hoe je snel teksten kunt lezen en samenvatten, hoe je in korte tijd dingen kunt onthouden en hoe je alle informatie zo efficiënt mogelijk kunt gebruiken. Er wordt gebruik gemaakt van visuele leertechnieken waarbij je zowel je linker- als je rechterhersenhelft laat werken. Hierdoor kun je sneller, beter en effectiever werken.
Zowel de bedrijven zelf als het personeel hebben hier baat bij: er wordt prettiger, ontspannen, maar ook efficiënter gewerkt.

In de brugklas is vaak wennen! Agenda’s moeten worden bijgehouden en huiswerk moet zelf in porties worden verdeeld. Wat kun je wel en wat kun je niet aan? En hoe leer je eigenlijk het beste?.

Veel ouders blijken hun kind nog dagelijks te begeleiden bij het huiswerk maken. Niet de leerstof is het probleem, maar het leren zelf!

Door nu de specifieke en al bewezen leerstrategieën die in het bedrijfsleven worden gebruikt, om te zetten naar de schoolsituatie is er een geheel nieuwe en unieke training ontstaan voor jeugd om efficiënt en snel te leren.