Onderzoek beelddenken

Het onderzoek neemt ongeveer drie uur in beslag en bestaat uit drie onderdelen:
- didactisch
- pedagogisch
- het wereldspel


Wereldspel

Het wereldspel is een “projectief onderzoeksmiddel”. Het bestaat uit verschillende soorten materiaal, waarmee een dorp wordt gebouwd. Bij het bouwen van het dorp laten kinderen zien hoe ze hun wereld verkennen, organiseren, integreren en tot uitdrukking brengen.
Uit de manier van bouwen, van vormgeven, kan worden afgeleid of er sprake is van beelddenken. Ook geeft het een idee over de cognitieve* en over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

* het vermogen tot kennen betreffend, verstandelijk