Beeld & Brein® Schoolbasis

Beeld & Brein® geeft uw kind inzicht in de werking van de hersenen in het algemeen, maar leert een kind vooral ook hoe de eigen hersenen werken. Iedereen heeft sterke en zwakke kanten bij het leren.
We leren het kind op een eenvoudige manier om sterke en zwakke kanten te ontdekken, waardoor hij/zij gerichter kan leren.

Beeld & Brein® helpt uw kind leren omgaan met angsten en onzekerheden. Faalangst, minderwaardigheidsgevoelens en onnodige stress kunnen het kind belemmeren bij het leren.
Met behulp van oefeningen en speciale bewustzijnstechnieken leert het kind om te gaan met deze gevoelens. Zowel het innerlijke 'sterker staan' als het leren omgaan met probleem-situaties zullen verbeterd worden, waardoor er ruimte komt om te leren.

en uw kind leert nog veel meer ...