- een medaille (gave) met een keerzijde -

Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Beelddenkers zien beelden van situaties en gebeurtenissen, waarin meerdere zaken tegelijk zichtbaar worden. Daardoor overziet een beelddenker snel het geheel en doorziet hij vlot de oplossing. Het onder woorden brengen van die oplossing kan een probleem vormen.

Beelddenken is dus geen afwijking, maar gewoon een andere manier van informatieverwerking, met zijn eigen voor- en nadelen. Beelddenken is niet hetzelfde is als dyslexie.

Elke dyslecticus is weliswaar een beelddenker, maar niet elke beelddenker is dyslecticus. Dit heeft te maken met de mate van beelddenken. Sommige beelddenkers zijn naast beelddenker ook begripsdenker en ondervinden hierdoor minder problemen in het taalkundige onderwijssysteem.


Lees meer over beelddenken ...