Het proces (desoriëntatie) werkt geheel onbewust. Het loopt vast bij het hanteren van symbolen (zoals letters) en abstracte begrippen, omdat beelddenkers hier geen beelden bij hebben.
Door hun desoriëntatie is hun waarneming vervormd en gaan ze fouten maken.
Dit leidt uiteindelijk tot dyslectische kenmerken.

Dyslexie is een samenspel van een aantal eenvoudige factoren, die stuk voor stuk en stap voor stap kunnen worden aangepakt met behulp van diverse methodes.
Hanneke helpt de dyslect om de dyslexie te beheersen zonder dat het talent verloren gaat.

Davis®Counseling is een van de belangrijkste methodes die Hanneke hiervoor gebruikt.

lees meer over Davis®Counseling ...