- niet iets ingewikkelds, maar het resultaat van gedachten -

Dyslexie wordt ook wel woordblindheid genoemd, maar het is meer dan dat. Vanwege de vele variaties en kenmerken geven deskundigen allerlei definities. De meest herkenbare verschijnselen zijn problemen met lezen, schrijven, spellen en het hanteren van abstracte begrippen. Andere kenmerken kunnen zijn moeite met rekenen (discalculie), tijd- en plaatsverwarring en wanordelijkheid. Volgens Davis hebben dyslectici een speciaal ontwikkelde gave voor waarneming, verbeeldingskracht en intuïtie.

Davis ontdekte dat dyslexie meestal te maken heeft met beelddenken en desoriëntatie. Desoriëntatie is op zich een heel natuurlijk proces, waarbij een tijdelijk verlies van contact met de werkelijkheid kan leiden tot vervormde waarnemingen. Dyslectici zijn zich hiervan niet bewust. Verder ontdekte Davis dat sommige beelddenkers, waaronder hijzelf, van nature desoriëntatie gebruiken om bepaalde waarnemingsproblemen op te lossen. Hierdoor kunnen ze op sommige terreinen buitengewone prestaties leveren. Daarom noemt Davis dyslexie een gave.

Lees meer over dyslexie ...