De werkwijze
Globaal wordt bij ergotherapie de onderstaande werkwijze gehanteerd.

Kennismaking & doelen
Kennismaken en doornemen welk probleem (welke problemen) u of uw kind wil bespreken en welke doelen u wilt bereiken.

Nader onderzoek
Zonodig nader onderzoek naar de oorzaken van de problemen en mogelijkheden om deze op te lossen.

Plan van aanpak
Samen met u wordt er een plan van aanpak gemaakt. Onderdelen van het plan van aanpak kunnen zijn:
- Functiegerichte training:
Onder andere het trainen van spierkracht, coördinatie, uithoudingsvermogen, geheugen e.d.
- Vaardigheidstraining:
Training waarbij je een activiteit (opnieuw) leert uit te voeren, op een andere manier leert uit te voeren of leert uit te voeren met hulp of met behulp van hulpmiddelen of aanpassingen

Evaluatie
Vervolgens zal er met u geŽvalueerd worden in hoeverre de gestelde doelen behaald zijn.

lees meer over:
aanpassingen/hulpmiddelen & advies/instructie