Aanpassingen/hulpmidelen
Ook kunt u hulp krijgen bij het selecteren en aanvragen van bepaalde aanpassingen en/of hulpmiddelen. Hierbij kunt u o.a. denken aan een douchestoel, een traplift, aangepast bestek, een rolstoel, etc. Zonodig wordt er een advies aan de zorgverzekeraar of een andere instantie geschreven.
Uiteindelijk beslist de zorgverzekeraar of het hulpmiddel ook daadwerkelijk vergoed wordt.


Advies/instuctie
Er wordt ook advies en/of instructie geven aan de ouders, (professionele) verzorger(s) en/of mantelzorger van de cliënt, zodat deze adequate zorg of begeleiding kan bieden waardoor het functioneren van de cliënt bevorderd wordt. In een aantal gevallen is het dus gewenst dat de verzorger bij de behandeling aanwezig is.

Werkplekonderzoek behoort tevens tot de mogelijkheden.