- het gewone leven weer in de greep -

Ergotherapie helpt mensen optimaal te functioneren in de woon-, leef en werksituatie. Iedereen, jong of oud, die een probleem ondervindt in het dagelijks leven kan bij praktijk De Den terecht.

Het maakt niet uit of het probleem voortkomt uit lichamelijke of geestelijke klachten, een blijvende aandoening of tijdelijk letsel. Als u of uw kind beperkingen ondervindt in het dagelijks functioneren en hier iets aan wil doen, dan kan ergotherapie helpen bij het leren omgaan met die beperkingen.
Ergotherapie richt zich niet op de oorzaak van het probleem, maar op de praktische gevolgen ervan bij het uitvoeren van voor de persoon belangrijke (dagelijkse) activiteiten; het dagelijks handelen.

Het doel van ergotherapie is dan ook om u of uw kind te helpen om met de beperkingen of problemen weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Voor de (dagelijkse) activiteiten die problemen opleveren en die voor u of uw kind belangrijk zijn, zal naar een zo praktisch mogelijke oplossing gezocht worden.

lees meer over:
werkwijzevolwassenenkinderenvergoedingen/ergotherapie aanvragen